3300km po izbegličkoj ruti // Goran Blažević

„Solidarity Walk 4km/h“ donosi priču o putovanju peške dugom preko 3000 kilometara.

Krajem 2016. godine Goran Blažević je krenuo na put tokom kojeg je hodao od Petre u Jordanu do rodnog Umaga, noseći poruku mira i solidarnosti. Iskustva sa svog petomesečnog hodanja pretočio je u knjigu pod nazivom „Svilim.“
Tokom pet meseci hodanja Goran je iz uzavrele pustinje stigao do ledenih planina da bi nasposletku izbio na Jadransko more. Na put je krenuo sam, bez ikakve logistike i sponzora, naoružan samo dobrom voljom i željom da pošalje poruku mira i solidarnosti. Namera mu je bila da prati puteve po kojima su se kretale izbeglice iz Sirije i Iraka. Prehodao je Jordan, Palestinu, Izrael, Kipar, Tursku, Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Hrvatsku, pešačeći do Umaga.

Razgovor sa Goranom je vodio Bojan Krivokapić

 

Novembar, 2017.

Share