VGC tim

Željko Stanetić
Direktor
Aleksandra Sučić
Finansijska koordinatorka
Jelena Dukarić
Koordinatorka projekata