O VCC-u

Vojvođanski građanski centar (VCC) je nevladina, neformalna i neprofitabilna organizacija koja je osnovana krajem 2008. godine. U početku smo funkcionisali kao aktivistička mreža bez kancelarije i nezavisnih projekata, i za to vreme smo radili na izgradnji ličnih i organizacionih kapaciteta. U godinama koje su usledile napravili smo strukturu organizacije i započeli rad na našim idejama koje smo realizovali kroz različite projekte.  
Vojvođanski građanski centar sprovodi aktivnosti u tri programska sektora
– Neformalno obrazovanje i aktivizam za zaštitu ljudskih prava
– Umetnost i suočavanje sa prošlošću
– Vladavina zakona i tranziciona pravda 
Od 2008. godine kroz naše programe prošlo je na stotine mladih ljudi kojima smo ponudili neformalno obrazovanje iz oblasti suočavanja sa prošlošću i alate uz pomoć kojih su mogli da identifikuju i reaguju na kršenje ljudskih prava.
Realizovali smo na desetine društveno angažovanih izložbi, javnih debata, instalacija i performansa.
Organizovali smo konferencije, filmske projekcije i putovanja na filmske festivale u regionu za mlade koji nikada pre nisu imali prilike da posete Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Prizren (Kosovo).
Jedna smo od samo nekoliko organizacija u Srbiji koja se kontinuirano bori da se ne zaborave činjenice o ratovima devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije, sa posebnim osvrtom na kršenje ljudskih prava u Vojvodini.
Naš najznačajniji uspeh je platforma www.neispricaneprice.com, a iz nje je proistekao i naš prvi dokumentarni film “Nepodobni građani” o proterivanju hrvatskog stanovništva iz Vojvodine devedesetih koji je prikazivan u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Italiji i Španiji.