Novi Sad – Santa Coloma (Barselona) // Youth exchange // Erasmus+

Od 15 – 22. marta 2019. u Novom Sadu ugostili smo u okviru Erasmus+ programa razmene mlade ljude iz Santa Kolome (Barselona, Španija).

Pričali smo multikulturalnosti, interkulturalnosti, ljudskim pravima, suočavanju s prošloću, razmenjivali smo mišljenja o lgbtiq temama.
Učili smo jedni od drugih, družili se, obilazili Novi Sad, Suboticu i Sremske Karlovce. Pričai smo o identitetima, nacionalnosti, religioznosti. Obeležili smo zajedno Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije.

Sa partnerskom grupom iz Barselone, Grup Eirine planiramo da realizujemo i drugi deo programa u Santa Kolomi krajem septembra, kada će grupa iz Novog Sada ići na put 🙂

Hvala svim učesnicima! Vidimo se opet!

Share